• 8(243) 5-75-14, 5-75-17
  • kerwenotel@sanly.tm

Hyzmatlar

Myhmanhanalarda müşderiler üçin ähli amatlyklar göz öňünde tutulan.

Lukmançylyk hyzmatlary

Myhmanhananyň esasy artykmaçlyklarynyň biri lukmançylyk hyzmatlarynyň barlygydyr. Myhmanhanamyz diňe 5 ýyldyzly myhmanhana däl, şeýle hem saglyk merkezidir. Müşderiler bu ýerde gymmatly saglygyny gorap we bejerip biler.

Naharhana

Ertirlik: irden 08:00-dan 10:00-a çenli. Myhmanhananyň 1-nji gatynda 150 orunlyk restoran we 12-nji gatynda 75 orunlyk tomusky restoran bar. Aşpezlerimiz size gündogar aşhanasyny, deňiz önümlerini, şişlik kebaplar ýaly dürli tagamlary we işdäaçarlary hödürlärler. Menýuda Ýewropalaryň aşhanasynyň tagamlary hem bardyr.

Sport zaly

Myhmanhananyň sport zalynda sport bilen meşgullanmak üçin ähli mümkinçilikler döredilen. Sport zaly häzirki zaman sport enjamlary bilen ornaşdyrylan. Müşderilerimiz bu ýerde wagtlary gyzykly we peýdaly geçirip, öz saglyklaryny has hem berkidip bilerler

Ýapyk howuz

Myhmanhananyň içki binasynda uly adamlar we çagalar üçin ýapyk howuz bar. Howuzyň suwy-täze, ýyladyş bilen arassalanan. Bularyň hemmesi myhmanlara has gowy dynç almaga kömek edýär.

Jane Doe

Diňe ajaýyp!

Haladym! Myhmanhana diňe super, esasanam spa. Hil hyzmaty üçin sag boluň.

- Myrat Nuryýew
Müşderi
Jane Doe

Geň galdyryjy!

Işgärler gülerýüzli we myhmansöýer. Elýeterli bahada bolan iň gowy myhmanhanalaryň biri.

- Selbi Nazarowa
Müşderi
Jane Doe

Geň galdyryjy!

Bu hakykatdanam öwülmäge mynasyp otel. Otaglar örän giň we amatly, penjirelerden deňziň owadan tolkunlarynyň görünmegi bolsa gaty ajaýyp.

- Begenç Ataýew
Müşderi

Häzir abuna ýazyň

Poçta gutyňyzda ýörite teklipleri we mahabatlary alyň.

Маý
ÝekDuşSişÇarPenAnnŞen
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567891011
Маý
ÝekDuşSişÇarPenAnnŞen
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567891011